Zámecký areál Ctěnice

Featured - slides

Zámecký areál Ctěnice

Romantický zámecký areál Ctěnice je ideálním cílem pro klienty, kteří vyhledávají klid a přírodu, pro milovníky zajímavých kulturních a společenských akcí. Ale také pro cyklisty a rodiny s dětmi.

Z historie zámku: původně na místě zámku stávala gotická tvrz, která byla roku 1550 přestavěna Mikulášem Harantem z Harasova na renesanční zámek. V 18.století byl zámek přestavěn do klasicistní podoby a tato podoba se s drobnými úpravami dochovala dodnes. Posledním soukromým majitelem zámku byl vídeňský velkoobchodník a podnikatel Alexandr Schöller. Od roku 1945 zámek chátral a proto byl roku 1993 převeden do vlastnictví hlavního města Prahy. Součástí areálu je zámecký park, hospodářské budovy a jízdárna.

CELODENNÍ AKCE 2024TERMÍN
Velikonoce v podzámčí  23. 3. 
Květinový piknik 11. 5. 
Vinořský vandráček – koprodukce 18. 5. 
Ctěnický hudební festival – večerní akce, koprodukce 16.-18.7. 
Senioráda – koprodukce 11. 9. 
Jablkobraní 21. 9. 
Archeologický kongres 25.-27.9.
Hubertské slavnosti 3. 11. 
Advent ve Ctěnicích (světlený areál), frekvence bude především o víkendech.
30.11.-21.12. 

Content Blocks

Muzeum Města Prahy

Areál ctěnického zámku náleží v současnosti do správy Muzea hlavního města Prahy.

Mimo jiné zde najdete velmi zajímavou stálou expozici „Řemesla v pořádku“. Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných spolků. Expozice představuje společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků do skupin tzv. pořádků. Termín pořádek, užívaný u nás v novověku, vyjadřoval jistotu, kterou řemeslníci díky síle svého sdružení měli, a zároveň dával najevo, že vše se děje v souladu s určitými pravidly.

Druhou stálou a celoroční výstavou je „Dějiny obce Vinoře / od pravěku do 20. stolení“ a „Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova“. Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha – Vinoř seznámí návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce. Z exponátů stojí za pozornost dochovaný vycházkový oblek požárníka nebo pluviál z 19. století zapůjčený z Farního úřadu Vinoř.

Expozice připomene dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997 – 2004. Návštěvníci mohou shlédnout například unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.

Přehled dalších výstav a akcí v areálu naleznete zde

Jezdecká škola a jízdárna Ctěnice

Jezdecká společnost byla založena v roce 1998 jako Sdružení o spolupráci mezi Ing. Neumannem a Pražskou informační službou. Její hlavní náplní je služba veřejnosti. Vhodné pro rekreační vyjížďky po okolí.

Škola nabízí tyto služby:

- výuka jízdy na koni

- trénink koní a jezdců

- ustájení koní

- firemní akce v areálu stájí

- workshopy v areálu stájí

Výcvik je vhodný pro děti od 7 let, horní hranice není omezena. K dispozici jsou 2 poníci a 3 školní koně. Jezdci mohou po absolvování výcviku (doba záleží pouze na zdatnosti jezdce) složit zkoušky základního výcviku.

Zámecký park a zahradnictví Ctěnice

Park má výměru 2,33 ha a navazuje na zámek ze severní a východní strany. Parkem protéká potok, který ho podélně dělí téměř na polovinu. Osnova parku byla barokní, z druhé poloviny 18. století. Současně se zámkem byla založena zahrada na pětiúhelníkovém půdorysu, tato osnova vydržela i v 19. století, kdy však byla pozměněna vnitřní náplň a park získal krajinářský charakter. Park je nyní komponován na podélnou osu s ovocnou alejí. V kompozici je využit protékající potůček s drobnými stavbami mostků a lávek.

V severovýchodní části je novostavba altánu, za ním zahradnictví. Jihovýchodně od zámku je ve skalním masivu fortifikačního příkopu vytesaná místnost, uvnitř s křížovými klenbami a s hřebínky sklenutými do středního pilíře. Fortifikační příkop je částečně zděný, částečně kamenný, s pilířovým zábradlím a s mostem jsou cenné pozůstatky středověké tvrze. Při vstupu do parku z nádvoří areálu je vybudováno dětské hřiště. Celý areál parku a zámku s hospodářským dvorem obíhá mohutná kamenná zeď.

Cykloturistika

Okolí zámeckého areálu je ideální pro cyklistické pobyty a výlety. Kolem areálu vede jedna z nejhezčích cyklistických tras.

Cyklostezka: Trasa Kbely – zámek Ctěnice – Vinoř

Mírně kopcovitý terén se hodí i pro začátečníky. Částečně prašné cesty a asfaltka vás ničím nezaskočí. Cyklotrasa vede hlavně lesem a provede vás i kolem nádherného zámku Ctěnice. Cesta začíná v Kbelech na křižovatce ulic Toužimská a Jilemnická. Zhruba po 200 metrech odbočíte vlevo na Letňany. Na konci zástavby přejedete přes železniční přejezd a po chvilce dojedete až k zámku. Před bránou se dejte doleva a objeďte zámecký park přes chatovou osadu. Konec výletu čeká na křižovatce ulic Klenovská a Chvojenecká.

Banners

3 důvody proč se ubytovat u nás

 
Svatby v zámeckém prostředí

 
Konference a teambuidingy

 
Restaurace Chateau Ctěnice

Speciální nabídky